ElaSound

Smartphones, laptops en computers zijn alomtegenwoordig in het dagelijkse leven van de gewone mens. Een volwassen Amerikaan spendeert gemiddeld negen uur per dag voor beeldschermen (Nielsen, 2019) en uit een Amerikaans onderzoek van Google (2012) blijkt dat negentig procent van alle media-interacties display gebaseerd zijn. Desondanks zijn deze displays in bepaalde opzichten gelimiteerd, omdat gebruikers met deze displays enkel over de lengte- en de breedte-as kunnen interageren.

Hierdoor was in het in het kader van mijn masterproef interessant om onderzoek te doen naar vervormbare, elastische displays waarop wel een additionele diepte-as kan terug gevonden worden. Uit onderzoek van Troiano et al. (2015) en Walther et al. (2013) is bovendien gebleken dat vervormbare interfaces interessant zijn voor het manipuleren en creëren van muziek. Echter brengt werken met vervormbare displays uitdagingen met zich mee. Omwille van slechte trackingresolutie is het detecteren van gestures en interacties op een elastisch display namelijk gecompliceerd en moest hier creatief rondom worden gewerkt.

Door middel van een iteratief ontwerpproces, waar de Research Trough Design methode in centraal stond, zijn drie interactieve prototypes geconstrueerd, die met behulp van gemodereerde user tests en participerende observatie geëvalueerd en verbeterd zijn. Hierdoor zijn vijf interacties op het elastische display onderzocht. ElaSound, de laatste van de drie iteraties, maakt gebruik van vier van de vijf interacties om gebruikers op een laagdrempelige en speelse muziek te laten exploreren. Door middel van een push, select, rotate en expand interactie kunnen gebruikers muzikale vierkanten manipuleren en transformeren om elk voor zichzelf een unieke muzikale ervaring te creëren.