PIC

Het project ‘PIC’ is een samenwerking tussen afstudeerrichting Interaction Design, Product Design en woonzorgcentrum ‘Château Sous-Bois’ (Spa, Luik). De bewoners van het woonzorgcentrum zijn oudere mensen met dementie en/of een psychiatrische aandoening. Het vogeltje, aangestuurd door Arduino, beweegt door signalen die het krijgt van een webcam, aangestuurd door een Raspberry Pi.

Als er beweging voor de webcam plaatsvindt, begint het vogeltje binnen te bewegen. De bewoners van het woonzorgcentrum weten zo dat er buiten vogeltjes zitten en dat ze hier naar kunnen gaan kijken. Het project tracht zo de tuin van het woonzorgcentrum meer te integreren in het interieur en een verrassend element toe te voegen aan het gestructureerde leven van de bewoners.