≠ Ja: Seksuele
Grenzen Respecteren

Ontdek “≠ Ja”, onze bewustmakingscampagne gericht op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren. Deze campagne, die de tweede plaats behaalde bij het slotevenement, is een reactie op de oproep van vzw Zijn en Université des Femmes, in opdracht van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir.

Onze Boodschap

Wij benadrukken dat uitdagende kleding, een beschonken toestand of man-zijn niet automatisch betekent dat er instemming is voor welke seksuele handeling dan ook. We kozen voor tijdelijke tatoeages als onderdeel van onze strategie, niet alleen vanwege hun opvallende en unieke karakter, maar ook omdat ze een symbolische connectie hebben met het thema.

Net zoals een tatoeage een bewuste en gewilde keuze is die het lichaam markeert, moet instemming bij seksuele handelingen ook duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Deze visuele en tastbare herinnering aan onze boodschap raakt mensen op een persoonlijk niveau en stimuleert het respecteren van grenzen.

Naast tijdelijke tatoeages maken we ook gebruik van affiches en een cross-mediale campagnestrategie om onze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. Door verschillende communicatiekanalen te benutten, streven we ernaar om een blijvende impact te maken en bij te dragen aan de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Erkenning

Onze inspanningen werden erkend tijdens het slotevenement op 12 mei 2017 in het Federaal Parlement, waar we de tweede plaats (!) behaalden tussen de beste campagnevoorstellen van Belgische hogeschool- en universiteitsstudenten.

Bekijk onze presentatie hieronder (Start: 1:37:27).